Les dades de caràcter personal incloses en el present formulari seran objecte de tractament automatitzat de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica núm. 15/1999 de 13 de desembre de 1999. El contingut del tractament consistirà en la seva integració en una base de dades en funció de la seva sol·licitud, amb la finalitat de poder contactar amb l'interessat per a, si escau, prestar-li la informació sol·licitada o per enviar informació que Crespo Construccions consideri del seu interès. El destinatari de les seves dades personals serà exclusivament Crespo Construccions, la qual podrà efectuar el tractament de la mateixa ja sigui per mitjans propis o mitjançant la seva remissió a una altra Empresa independent subcontractada. El remitent podrà exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades remeses. La identitat i adreça del responsable del tractament és Crespo Construccions amb domicili a C/ Menorca, 14 2n - 08243 Manresa (Barcelona) i email info@crespoconstruccions.com

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és Net engineer, SL, propietari d'aquest domini. El domini es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a l'apartat habilitat del portal Web.